Nyhetsarkiv

 • Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

  Makspris
  Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen er 3 050 kroner per måned fra 1. januar 2023.

  Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

  Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

 • Historien til Kvala

  Barnehagen ble startet som Kvalsvik privat barnehage i 1999 av et ektepar. Der ble den drevet i et privathus. Først som en - avdelings barnehage, deretter ble den utvidet til to-avdelinger.

 • GDPR

  I beste mening - et veiledningshefte om bilder av barn på nett

 • Neste planleggingsdag er MANDAG 22.JANUAR

  Neste års planleggingsdager blir:

  25.September
  10.November
  22.Januar
  11.Mars
  10.Mai

 • Opplysningsplikt til barnevernet

  Viktig informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere

 • Opplysningsplikt til sosialtjenesten

  Viktig informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere

 • Stafettlogg

  Et nyttig verktøy når vi samarbeider om barn med behov for hjelp i barnehagen.

 • Taushetsplikt

  Alle som jobber i barnehagen har taushetsplikt

 • Barnehagens vedtekter

  Vedtektene til barnehagen er tilgjengelige her

 • Autoritative voksne

  Gode relasjoner i barnehagen er kjempeviktig. Det er noe vi alltid skal og må ha fokus på.
  Vi har fullt fokus på den AUTORITATIVE VOKSENROLLEN, som er den eneste rette rollen å velge slik vi tenker.
  Da legger vi vekt på å være: VARME - TYDELIGE og OMSORGSFULLE voksne som har stort fokus på barns selvfølelse og som bekrefter barnas følelser.

 • Språk prosjektet i Kvala

  Vi er med på dette prosjektet fram til 2024. Sammen med mange andre barnehager i Haugesund. Veldig spennende og lærerikt! Vi gleder oss til fortsettelsen:)