Autoritative voksne

Gode relasjoner i barnehagen er kjempeviktig. Det er noe vi alltid skal og må ha fokus på. Vi har fullt fokus på den AUTORITATIVE VOKSENROLLEN, som er den eneste rette rollen å velge slik vi tenker. Da legger vi vekt på å være: VARME - TYDELIGE og OMSORGSFULLE voksne som har stort fokus på barns selvfølelse og som bekrefter barnas følelser.