Historien til Kvala

Barnehagen ble startet som Kvalsvik privat barnehage i 1999 av et ektepar. Der ble den drevet i et privathus. Først som en - avdelings barnehage, deretter ble den utvidet til to-avdelinger.

I mai 2004 fikk de som da var fast ansatt tilbud om å kjøpe seg inn i bedriften. Dette resulterte i 7 eiere.

Senere samme året gikk barnehagen i samarbeid med Trygge barnehager, om å bygge ny barnehage på Kvala.
Trygge barnehager bygget barnehagen for oss, og barnehagen fikk ta del i en kjempespennende prosess.  Personalgruppen fikk ta del i små og store avgjørelser, og var ivrige tilskuere fra første spadestikk til huset stod ferdig i juli 2005. Barnehagen fikk overlevert nøklene, og takket Trygge barnehager stolt for samarbeidet. 1.august 2005 kunne gjengen stolt åpne den nye barnehagen på Kvala, som fikk navnet    Kvala barnehage AS.